Herman Boerhaave

Herman Boerhaave was een 18de -eeuwse arts, anatoombotanicusscheikundige én onderzoeker. Hij was de befaamde hoogleraar die drie van de vijf leerstoelen van de medische faculteit bekleedde, rector magnificus van de Universiteit van Leiden was en ook nog directeur was van de Hortus Botanicus in Leiden. Hij stond bekend als begenadigd docent en was een van de bekendste mannen van Europa, wiens faam zelfs tot in China was doorgedrongen. Dat hij van grote betekenis voor de wetenschap is geweest, lijkt voor zich te spreken. Boerhaaves motto was Simplex sigillum veri - Eenvoud is het kenmerk van het ware.

Feitjes

1668        geboren in Voorhout (3)

1682        op 14-jarige leeftijd naar de Latijnse school (11) over de Trekvaart (2)

1687        bewoner van het Faliede Begijnhof (9)

1690        promotie tot doctor in de Wijsbegeerte

1693        doctor in de geneeskunde (6)

1709        directeur van de Hortus Botanicus en bewoner van de