Rehobothkerk

Kerk is onderdeel van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, kent diverse activiteiten en biedt plek voor de maandelijkse inzameling voor de Leidse Voedselbank.