Grootouders voor het klimaat

Contact

Cultuurhuis De Paulus
Warmonderweg 2
2341 KV Oegstgeest
Plan je route

Grootouders voor het Klimaat is een landelijke stichting van bezorgde grootouders, die de rampzalige gevolgen van de klimaatveranderingen zien als een ernstige bedreiging voor de toekomst van hun kleinkinderen.
Ze gaan, in samenwerking met de koepel van energiecoöperaties in Nederland, meewerken aan verduurzaming van de energievoorziening voor burgers en kleine bedrijven door zelf stroom op te wekken. Deze stroom wordt via een energiecoöperatie rechtstreeks aan de leden van die coöperatie geleverd. Dit gebeurt zonder winstoogmerk en behoort volgens de stichting ook belastingvrij te zijn; ze oogsten die stroom namelijk zelf! Om dit te bereiken worden twee sporen gevolgd, die voor heel Nederland, dus ook voor Leiden en omgeving worden voorgesteld:
1. In nauwe samenwerking met de koepel van energiecoöperaties in Nederland wet en regelgeving doen veranderen zodat zelf opgewekte energie zonder belastingen en winst aan de aangesloten burger geleverd kan worden.
2. Een burgercoöperatie oprichten, die voor iedereen toegankelijk is en die laat zien dat er grote maatschappelijke behoefte is aan directe levering van duurzame energie zonder winstoogmerk.
De initiatiefnemers presenteren de plannen in Cultuurhuis De Paulus en gaan graag in gesprek met de toehoorders.

Aanmelden kan tot uiterlijk 22 september bij Gaby Doxiadis, ggmdoxiadis@gmail.com of telefonisch: 0616742673. Meer informatie: grootoudersvoorhetklimaat.nl.

Wanneer

  • Dinsdag 26 september 2023 19.30 - 21.30 uur