Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Maaltijd bij DD-club

De maaltijd is inclusief een drankje en kost vijftien Euro. Deelnemen door bedrag over te maken op rekening NL 96 RABO 0354 9668 20 van Vereninging Langer Zelfstandig Leven. Aanmelden kan ook per email aan lijanblom@outlook.com of dieet-wensen door te geven.